NYHETER

Frågan om dagvatten och dess påverkan både vad gäller ökande volymer och dess föroreningsinnehåll diskuteras flitigt på VAK 2017 i Norrköping.

Några bilder från Rent Dagvattenföretagens välbesökta montrar.

IMG 0894

mms img 349766746   

FlexiCleans filterkassetter för dagvattenbrunnar och kombinationer för större brunnar och avrinningsområden.

RD Uponor 1 

Växtbäddsmodulen som tagits fram som ett samarbete mellan olika företag i Rent Dagvattengruppen möter stort intresse.

Nu kan vi hoppas att uppmaningen i höstens nyhetsbrev om att komma igång med testanläggningar, tar "skruv"
Med växtbäddsmodulen blir det enklare och billigare att bygga nya anläggningar och framför allt att de blir rätt utförda.

RD Uponor 3

SmartTrap sedimentfälla som både kan komplettera befintliga brunnar och monteras in i helt nya kommer dramatiskt
kunna reducera sediment i rör, magasin och dammar.

RD Uponor 5

Många kända ansikten och intressenter för Hållbar Dagvattenhantering minglar runt och tar dela av nyheter och
utbyter erfarenheter.

IMG 0895

IMG 0893

RD Hållbar DVH reg web

Nyheter