NYHETER

Många kvalificerade besökare inom dagvattenhantering rapporteras från Rent Dagvattens montrar
på 4S mini-mässa i Stockholm Vattens ny fina lokaler i Ulvsunda. Den 30-31 maj 2016.

På plats finns:

AQVIS Miljöspont - smarta lösningar för effektiva öppna dagvattenlösningar

Bara Mineraler - för effektiva väsxtsubstrat för gröna lösningar

DHI - för klimat-, översvämnings- och föroereningsbelastningsberäkningar och simuleringar

FlexiClean - för effektiva reningslösningar i dagvattenbrunnar

Plastinject Watersystem - med spolbara kassettmagasin och filterbrunnar

Uponor - med filterbrunnar, brunnar, rör, kassettmagasin och rörmagasin

Fotomontage 4S mässan hos Stockholm Vatten 30 31 maj 2016

 

Nyheter