NYHETER

ncc

NCC Road och NCC Construction Sverige har skrivit samarbetsavtal med Rent Dagvatten och har nu börjat samtala om hur vi inom Rent Dagvatten och med Rent Dagvattens samarbetspartner skall verkar för utvecklingen av långtsiktigt hållbara dagvattenlösningar.

Kontakpersoner på NCC är Hans Säll (hans.sall(@)ncc.se och Lena Furuhovde (lena.furuhovde(@)ncc.se

Nyheter