NYHETER
Om vi betraktar Dagvatten som person så har det väldigt ombytlig karaktär.

Vattenlek Aug-2013 Stockholm crop med-detalj     högt-dagvattentryck   
Underhållande                                        Tryckande

Det kan även vara brusande, översvallande, okontrollerat, rent, kallt, förorenat, tvättande .....

Vi vill gärna höra och se dina uppfattningar om dagvatten!

Har du bilder, filmer och berättelser att dela med dig av?


Skicka in dina bidrag till vår jurys e-mejl

De bästa kommer att få pris på VAK 2014!


 

Nyheter