NYHETER

Ragn-Sells och Rent Dagvatten har under en tid diskuterat hur vi tillsammans skall kunna skapa bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar för hantering och rening av dagvatten.
Vi har nu bestämt oss för att samverka och kommer att utveckla olika lösningar som skall underlätta för kommuner, förvaltningar, verksamheter och fastighetsägare att ta hand om och rena dagvatten.

Se Ragn-Sells pressmeddelande

Nyheter