NYHETER

Dagvatten - Framtidens möjlighet

Erika och Sten

 

Ett STORT Grattis till Erika Dion och Sten Hultenberg på Naturvetenskapsprogrammet, 3:e året, på
Polhemskolan i Lund som tar hem priset i Dagvattentävlingen.

"Många ser dagvatten som ett problem. Översvämning och förorening är de främsta problemen dagvatten skapar. Vi har dock en annan syn på dagvatten, vi ser det som en resurs för framtiden. Exempelvis kan man fylla på grundvattennivåerna, som för tillfället sjunker, genom infiltration och perkolation. På så vis öppnas en möjlighet upp för framtiden eftersom människor kommer att kunna använda grundvattnet till dricksvatten så småningom. Dessutom blir vi idag av med en del av det dagvatten som skapar problem.
Dagvatten skulle också kunna användas som spolvatten i våra toaletter. Tyvärr är det dricksvatten som används för att transportera avföring vidare till reningsverk idag. Det är slöseri på energi att rena vatten vars syfte är att bokstavligt talat transportera skit. En möjlighet för framtiden är att låta dagvatten spolas i toaletterna istället. Om detta även kunde ske via ett lokalt system skulle vi kunna spara resurser och problem skulle kunna undvikas.
När situationer uppstår, såsom bilden visar, tycker vi att det är viktigt att inte ställa sig frågan "Hur skall vi lösa detta problem?". Vi menar att det istället är viktigare att tänka "Hur skall vi lyckas omvandla detta problem till en möjlighet?" eftersom det är genom ett sådant tänkande som vi kommer komma fram till hållbara dagvattenhanteringssystem."

pdfLadda ner och läs hela deras rapport

Dagvattenpriset     Rent-Dagvatten-värt-sitt-pris dekal
  Grattis till priset!

Nyheter