NYHETER

Gilbert Svensson har tilldelats  Föreningen Vattens - Vattenpris 2014.

 

Gilbert Svensson - Urban Water Management, Luleå Tekniska Universitet och Rent Dagvatten.
"Gilbert Svensson har en lång och meriterande yrkes-erfarenhet från såväl den akademiska världen som näringslivet inom vatten- området.
Sammanfattningsvis så är Gilberts samlade gärningar inom VA- och vattenområdet av stor betydelse för Vatten Sverige och han bör därför tilldelas 2014 års Vattenpris."
Läs juryns motivering här

Som en del i Gilberts intresse för nya innovationer tog han 2010 även initiativet till att starta Rent Dagvatten - drivkraften för rent dagvatten!

 

Nyheter