SAMARBETEN

Här har vi samlat länkar vi till andra webb platser

Låt miljön guida oss till nya lösningar

Se och lyssna till Johan Rockströms presentation om miljöns situation och en koppling till vårt intresseområde.


Miljödepartementet

 

Vattenmyndigheterna

 

Havs o Vattenmyndigheten

 

Vattenråden inom de olika vattendistrikten har en gemensam portal

 

Naturvårdsverkets Miljömål - portal

 

Naturvårdsverket - Miljöfarliga ämnen i havet

 

VattenInformationsSystem Sverige - VISS - information om klassning av vattendrag

 

Luleå Tekniska Universitet - VA teknik

 

Chalmers Tekniska Universitet - Vatten Miljö Teknik  

 

Svenskt Vatten - är en branschorganisation som företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige

 

Dagvattenguiden


VA-Teknik Södra

 

Vattencentrum - Utvecklingscentrum för vatten

 

Föreningen Vatten

Samarbetspartner & Medlemskap

Samarbetspartner & Medlemskap

För muspekaren över loggorna nedan för att få lite kort information om respektive samarbetspartner.

BARA logga.  www

Kontakta Susanna Bondeson

 

DHI logga  www

Kontakta Cecilia Wennberg

 

Logo edge web.  www

Kontakta Kent Fridell

ncc för RD web.  www

Kontakta Hans Säll  eller Lena Furuhovde

Novamark logga.  www

Kontakta Olle Burman

 

Ragn-Sells logga  www                 Kontakta Martin Tengsved

 

swehydro logo w  www

Kontakta Anders Lindqvist

 

tengbom svart 
www                
Kontakta Ulrika Lundquist

 

  WRS Logga  www

Kontakta Jonas Andersson

 

StormTac-logga  www

Kontakta Thomas Larm

 

Ekosofia-logga3  www

Kontakta Magnus Ruberg

GR Logo small RGB  www

Kontakta Jonatan Malmberg

sbhub-logotyp-farg-epswww

Kontakta Bengt Malmberg